HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 3. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 06.02.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Vojsovič      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek
 Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vladimír Svrček
Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič

   Zdržali sa:
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Otvorenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič    

   Proti:
Mgr. Daniel Bandura      

   Zdržali sa:
 Ivan Poláček      

   Nehlasovali:
 Dušan Mičian      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Otvorenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Prof. Ing... Felicita Chromjaková Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš      

   Zdržali sa:
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Lukáš Vojsovič


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu:
Informácia o zmenách rozpočtu mesta schválených primátorom mesta, o zmenách rozpočtu RO v zriaďovateľskej právomoci mesta schválených primátorom mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
 Dušan Mičian PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček
Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo    

   Nehlasovali:
Ing. Pavol Kobrtek  Ivan Poláček  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu:
Informácia o zmenách rozpočtu mesta schválených primátorom mesta, o zmenách rozpočtu RO v zriaďovateľskej právomoci mesta schválených primátorom mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu:
Informácia o výsledku kontroly triedeného zberu komunálneho odpadu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu:
Návrh sobášiacich -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš
Ing. Lukáš Vojsovič      

   Zdržali sa:
Mgr. František Šerík      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu:
Návrh na sobášne dni a miestnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek
 Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa
Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš
Ing. Lukáš Vojsovič      

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu:
Prísediaci na OS Žilina -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu:
Správa o vykonaných kontrolách -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu:
Spolufinancovanie CSS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu:
Menovanie člena stálej komisie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš      

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Vojsovič      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu:
Petícia - proti vybudovaniu parkoviska na ulici Matice slovenskej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 8
Prítomní: 10


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Ivan Poláček Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík
 Patrik Varoš      

   Zdržali sa:
Ing. Vavrín Randa      

   Nehlasovali:
Ing. Igor Behúň Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík
 Dušan Mičian PhDr. PhD Martin Priečko  Jaroslav Šidlo Ing. Lukáš Vojsovič


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu:
Petícia - proti vybudovaniu parkoviska na ulici Matice slovenskej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík Prof. Ing... Felicita Chromjaková JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek
 Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa
Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš
Ing. Lukáš Vojsovič      

   Zdržali sa:
 Jozef Jakubík      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu:
Odvolanie náčelníka MsP -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Prof. Ing... Felicita Chromjaková Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš      

   Zdržali sa:
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Lukáš Vojsovič