HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 1. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 07.12.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva a zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto pre volebné obdobie 2018-2022 a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík
JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík
 Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík
JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík
 Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík
JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík
 Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík
JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Ing. Vladimír Svrček Mgr. František Šerík
 Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič